GIỚI THIỆU "giacmonho.com"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
giacmonho.com

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc ROD BOOKS A Store Rodbooks | Đọc sách hay là chết?
HVNET Company
info@rodbooks.com
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0911 402 114

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

ANH ĐÁNH RƠI NGƯỜI YÊU NÀY
4.3 (86.96%) 23 votes

ANH ĐÁNH RƠI NGƯỜI YÊU NÀY

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'ANH ĐÁNH RƠI NGƯỜI YÊU NÀY' ★★★★★

Anh Đánh Rơi Người Yêu Này

 Đêm dài thêm

Fa re-do sol2

Với những nhớ nhung ban chiều

Mi fa fa mi re do

Khi người chợt ghé đến

Re do do fa sol

Khiến em mơ mộng

Mi re re do

Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này

Fa re-do sol sol la sol sol la sol#

Chẳng biết có gặp lại anh không này?

La sib do2 fa re-do fa sol fa re

Và cứ thế ta vội vàng ngang qua

La do2 re2 do2 la la do2 do2

Đường phố thênh thang như thế

Do2 fa2 re2 re2 fa2 sol2

Sao em lại chọn trái tim

Mi2 re2 do2 do2 re2 do2

Này để từng bước lưu lạc vào nơi tim anh

Re re mi fa mi re fa sol la la... sol fa

Chẳng biết có gặp lại nhau nữa không?

Sib do2 re2 fa re-do fa la sol-fa

Và thế là em đã biết nhớ thương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

Fa fa re do la ? Fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

Sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

Fa sib fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

Fa sib fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

La sol sol fa fa

Đâu ai biết ngày mai thế nào

Do2 do2 re2 la do2 re2

Hay hôm nay gặp ai ra sao

Do2 do2 do2 la do2 fa2 fa2

Mấy ai tin vào tình yêu

Sib2 la2 sol2 fa2 fa2 sol2

Từ tình cờ thấy nhau trên đường đời

Do2 do2 do2 sib2 la2 sol2 fa2 fa2

Dự báo nói hôm nay có mưa

Do2 la2 la2 sol2 fa2 sol2 fa2

Chẳng biết em có người yêu hay chưa

Fa2 sib2 la2 fa2 re2 do2 fa2 la2 la2

Để đón đưa từng ngày

Fa2 la2 sol2 fa2 fa2

Nhớ mong từng ngày

La2 sol2 fa2 fa2

Để ta tin, yêu từng phút giây này đây

Do2 fa2 fa2, fa2 do2 sol2 fa2 mi2 fa2

Và thế là em đã biết nhớ thương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

Fa fa re do la ? Fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

Sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

Fa sib fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

Fa sib fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

La sol sol fa fa

A lot like love, a lot like love

Do fa fa mi fa,Do fa fa mi fa

A lot like love, a lot like love

Do fa fa mi fa,Do fa fa mi fa

A lot like love

Do fa fa mi fa

Lại gần hơn, lại gần hơn

Do re fa, re do fa

Lại gần hơn, yeah

re do fa, fa

Và thế là em đã biết nhớ thương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

Fa fa re do la ? Fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

Sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

Fa sib fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

Fa sib fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

La sol sol fa fa

This hReview brought to you by the hReview Creator.

ANH ĐÁNH RƠI NGƯỜI YÊU NÀY

Anh Đánh Rơi Người Yêu Này

 Đêm dài thêm

Fa re-do sol2

Với những nhớ nhung ban chiều

Mi fa fa mi re do

Khi người chợt ghé đến

Re do do fa sol

Khiến em mơ mộng

Mi re re do

Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này

Fa re-do sol sol la sol sol la sol#

Chẳng biết có gặp lại anh không này?

La sib do2 fa re-do fa sol fa re

Và cứ thế ta vội vàng ngang qua

La do2 re2 do2 la la do2 do2

Đường phố thênh thang như thế

Do2 fa2 re2 re2 fa2 sol2

Sao em lại chọn trái tim

Mi2 re2 do2 do2 re2 do2

Này để từng bước lưu lạc vào nơi tim anh

Re re mi fa mi re fa sol la la... sol fa

Chẳng biết có gặp lại nhau nữa không?

Sib do2 re2 fa re-do fa la sol-fa

Và thế là em đã biết nhớ thương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

Fa fa re do la ? Fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

Sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

Fa sib fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

Fa sib fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

La sol sol fa fa

Đâu ai biết ngày mai thế nào

Do2 do2 re2 la do2 re2

Hay hôm nay gặp ai ra sao

Do2 do2 do2 la do2 fa2 fa2

Mấy ai tin vào tình yêu

Sib2 la2 sol2 fa2 fa2 sol2

Từ tình cờ thấy nhau trên đường đời

Do2 do2 do2 sib2 la2 sol2 fa2 fa2

Dự báo nói hôm nay có mưa

Do2 la2 la2 sol2 fa2 sol2 fa2

Chẳng biết em có người yêu hay chưa

Fa2 sib2 la2 fa2 re2 do2 fa2 la2 la2

Để đón đưa từng ngày

Fa2 la2 sol2 fa2 fa2

Nhớ mong từng ngày

La2 sol2 fa2 fa2

Để ta tin, yêu từng phút giây này đây

Do2 fa2 fa2, fa2 do2 sol2 fa2 mi2 fa2

Và thế là em đã biết nhớ thương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

Fa fa re do la ? Fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

Sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

Fa sib fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

Fa sib fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

La sol sol fa fa

A lot like love, a lot like love

Do fa fa mi fa,Do fa fa mi fa

A lot like love, a lot like love

Do fa fa mi fa,Do fa fa mi fa

A lot like love

Do fa fa mi fa

Lại gần hơn, lại gần hơn

Do re fa, re do fa

Lại gần hơn, yeah

re do fa, fa

Và thế là em đã biết nhớ thương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

Fa sib fa fa do fa sol fa

Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé

Fa fa re do la ? Fa fa do fa la

Mong sao ta cùng chung lối về

Sol sol sol fa sol la fa

Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

Fa sib fa fa do fa sol fa

Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta

Fa sib fa fa do fa sol fa

Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau

Do sol la fa fa fa la sol

Tiếng con tim vang lên!

La sol sol fa fa

Danh Mục

Sách Dành Riêng Cho Bạn

Đàn Ukulee Deviser UK

Đàn Ukulee Deviser UK

five-star
(166 đánh giá)

659.000 ₫

Đàn Lyre Molin Deer

Đàn Lyre Molin Deer

five-star
(193 đánh giá)

1.599.000 ₫

1.900.000 ₫

Bộ trống điện tử Konix

Bộ trống điện tử Konix

five-star
(195 đánh giá)

1.099.000 ₫

1.799.000 ₫

Các bài review sách khác