GIỚI THIỆU "giacmonho.com"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
giacmonho.com

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc ROD BOOKS A Store Rodbooks | Đọc sách hay là chết?
HVNET Company
info@rodbooks.com
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0911 402 114

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

BẠC PHẬN
4.3 (86.96%) 23 votes

BẠC PHẬN

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'BẠC PHẬN' ★★★★★

BẠC PHẬN

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay 

RÊ2 ĐÔ2 LA LA, ĐÔ2 LA SOL SOL, FA SOL LA SIB LA LA

Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta 

RÊ2 ĐÔ2 la la, ĐÔ2 la sol sol, fa sol la sib la

Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo 

RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Hồn nhiên cài hoa mái đầu

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA2 ĐÔ2-La 

Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng 

RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Rời xa tình anh năm tháng …

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 SOL2 LA2

[Điệp Khúc] 

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong 

SOL2 LA2 SOL2 FA2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 FA2-SOL2

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu 

SOL2 LA2 ĐÔ3 LA2 LA2 SOL2 LA2 ĐÔ23 RÊ2 SOL2 FA2

Trong nỗi đau anh mệt nhoài 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 

Trong phút giây anh tìm hoài

SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương 

SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2 

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ23 RÊ2 FA SOL 

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li 

SOL LA ĐÔ23 LA LA , SOL LA ĐÔ23 RÊ2 SOL FA 

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Lá xát xơ đi nhiều và 

SOL LA SOL FA MI MI 

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau … 

SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

[Đoạn 2]

Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang 

LA LA , RÊ2 SOL SOL, FA SOL SOL RÊ2 FA SOL

Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương 

LA LA , RÊ2 SOL SOL, FA SOL SOL RÊ2 FA FA

Giờ em ở nơi khuê phòng 

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Ngày mai nữa em theo chồng 

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng 

FA SOL LA SOL FA RÊ2 , FA SOL FA RÊ2, FA SOL FA RÊ2

Bình minh dẫn em đi rồi 

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Vòng xoay bánh xe luân hồi 

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi! 

FA SOL LA SOL FA RÊ2 , FA SOL FA RÊ2, FA SOL FA RÊ2

Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng … 

RÊ2 RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ23 , RE ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 

Mẹ cha của em vỡ òa …

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA ĐÔ2 la 

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò

RÊ2 RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ23 , RE ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 

Hồng nhan bạc phận – sóng gió! 

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA SOL LA

[Điệp khúc]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong 

SOL LA SOL FA RÊ2 LA ĐÔ23 RÊ2 FA-SOL

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu 

SOL LA ĐÔ23 LA LA SOL LA ĐÔ23 RÊ2 SOL FA

Trong nỗi đau anh mệt nhoài 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 

Trong phút giây anh tìm hoài

SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương 

SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2 

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ23 RÊ2 FA SOL 

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li 

SOL LA ĐÔ23 LA LA , SOL LA ĐÔ23 RÊ2 SOL FA 

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Lá xát xơ đi nhiều và 

SOL LA SOL FA MI MI 

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau … 

SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

This hReview brought to you by the hReview Creator.

BẠC PHẬN

BẠC PHẬN

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay 

RÊ2 ĐÔ2 LA LA, ĐÔ2 LA SOL SOL, FA SOL LA SIB LA LA

Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta 

RÊ2 ĐÔ2 la la, ĐÔ2 la sol sol, fa sol la sib la

Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo 

RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Hồn nhiên cài hoa mái đầu

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA2 ĐÔ2-La 

Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng 

RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Rời xa tình anh năm tháng …

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 SOL2 LA2

[Điệp Khúc] 

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong 

SOL2 LA2 SOL2 FA2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 FA2-SOL2

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu 

SOL2 LA2 ĐÔ3 LA2 LA2 SOL2 LA2 ĐÔ23 RÊ2 SOL2 FA2

Trong nỗi đau anh mệt nhoài 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 

Trong phút giây anh tìm hoài

SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương 

SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2 

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ23 RÊ2 FA SOL 

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li 

SOL LA ĐÔ23 LA LA , SOL LA ĐÔ23 RÊ2 SOL FA 

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Lá xát xơ đi nhiều và 

SOL LA SOL FA MI MI 

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau … 

SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

[Đoạn 2]

Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang 

LA LA , RÊ2 SOL SOL, FA SOL SOL RÊ2 FA SOL

Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương 

LA LA , RÊ2 SOL SOL, FA SOL SOL RÊ2 FA FA

Giờ em ở nơi khuê phòng 

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Ngày mai nữa em theo chồng 

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng 

FA SOL LA SOL FA RÊ2 , FA SOL FA RÊ2, FA SOL FA RÊ2

Bình minh dẫn em đi rồi 

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Vòng xoay bánh xe luân hồi 

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi! 

FA SOL LA SOL FA RÊ2 , FA SOL FA RÊ2, FA SOL FA RÊ2

Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng … 

RÊ2 RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ23 , RE ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 

Mẹ cha của em vỡ òa …

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA ĐÔ2 la 

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò

RÊ2 RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ23 , RE ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 

Hồng nhan bạc phận – sóng gió! 

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA SOL LA

[Điệp khúc]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong 

SOL LA SOL FA RÊ2 LA ĐÔ23 RÊ2 FA-SOL

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu 

SOL LA ĐÔ23 LA LA SOL LA ĐÔ23 RÊ2 SOL FA

Trong nỗi đau anh mệt nhoài 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 

Trong phút giây anh tìm hoài

SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương 

SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2 

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ23 RÊ2 FA SOL 

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li 

SOL LA ĐÔ23 LA LA , SOL LA ĐÔ23 RÊ2 SOL FA 

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà 

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Lá xát xơ đi nhiều và 

SOL LA SOL FA MI MI 

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau … 

SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

Danh Mục

Sách Dành Riêng Cho Bạn

Bộ trống điện tử Konix

Bộ trống điện tử Konix

five-star
(195 đánh giá)

1.099.000 ₫

1.799.000 ₫

Đàn Ukulee Deviser UK

Đàn Ukulee Deviser UK

five-star
(166 đánh giá)

659.000 ₫

Đàn Lyre Molin Deer

Đàn Lyre Molin Deer

five-star
(193 đánh giá)

1.599.000 ₫

1.900.000 ₫

Các bài review sách khác