GIỚI THIỆU "giacmonho.com"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
giacmonho.com

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc ROD BOOKS A Store Rodbooks | Đọc sách hay là chết?
HVNET Company
info@rodbooks.com
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0911 402 114

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

FADED
4.3 (86.96%) 23 votes

FADED

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'FADED' ★★★★★

FADED

You were the shadow to my light
Fa Fa Fa Fa-Rê Fa Sol La
Did you feel us
Fa Fa Đô La
Another start
Fa-Fa Sol-Mi
You fade away
Fa Mi Rê-Fa
Afraid our aim is out of sight
Fa Fa Fa Fa Rê Fa Sol La
Wanna see us
Fa Fa Đô2 La
Alive
Fa-Sol

Where are you now
La La La La
Where are you now
La La La La
Where are you now
La La La La
Was it all in my fantasy
Fa Sol La Sol La Sol-Fa-Fa
Where are you now
La La La La
Were you only imaginary
Fa Fa Sol Mi-Mi-Mi-Fa
Where are you now
La La La La
Atlantis
Fa-Rê-Đô

Under the sea
Fa-Đô2 Đô2 La
Under the sea
Fa-Đô2 Đô2 La-Sol
Where are you now
La La La La
Another dream
Fa-Mi-Rê Sib
The monsters running wild inside of me
Đô2 La-Đô2 La-Đô2 La Đô2-La Sol Sib
I’m faded
Rê Sib-La
I’m faded
Rê Sib-La

So lost, I’m faded
Fa-Mi Rê Sib-La
I’m faded
Rê Sib-Đô2
So lost, I’m faded
Fa-Mi Rê Sib-La
These shallow waters, never met
Fa Fa – Fa Fa-Rê Fa – Sol La
What I needed
Fa Fa Đô-La
I’m letting go
Fa Fa – Sol Mi
A deeper dive
Fa Mi-Rê Fa

Eternal silence of the sea
Fa-Fa-Sol Fa-Rê Fa Sol La
I’m breathing
Fa Đô2- La
Alive
Fa-Sol
Where are you now
La La La La-Rê2
Where are you now
La La La La-Rê2
Under the bright
Fa-Đô2 Đô2 La
But faded lights
Fa Đô2-Đô2 La

You’ve set my heart on fire
Fa Đô2 Đô2 La Fa Fa
Where are you now
Fa Đô2 Đô2 La
Where are you now
Fa Đô2 Đô2 Sol
*dạo (để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)
Fa Sol Fa Đô2 La
Mi Fa Sol Fa Sol Fa Đô2 La
Fa Sol Fa Đô2 La
Mi Fa Sol Fa Sol Fa Đô2 La

Where are you now
La La La La
Atlantis
Fa-Rê-Đô
Under the sea
Fa-Đô2 Đô2 La
Under the sea
Fa-Đô2 Đô2 La-Sol
Where are you now
La La La La
Another dream
Fa-Mi-Rê Sib

The monsters running wild inside of me
Đô2 La-Đô2 La-Đô2 La Đô2-La Sol Sib

I’m faded
Rê Sib-La
I’m faded
Rê Sib-La
So lost, I’m faded
Fa-Mi Rê Sib-La
I’m faded
Rê Sib-Đô2
So lost, I’m faded
Fa-Mi Rê Sib-La

This hReview brought to you by the hReview Creator.

FADED

FADED

You were the shadow to my light
Fa Fa Fa Fa-Rê Fa Sol La
Did you feel us
Fa Fa Đô La
Another start
Fa-Fa Sol-Mi
You fade away
Fa Mi Rê-Fa
Afraid our aim is out of sight
Fa Fa Fa Fa Rê Fa Sol La
Wanna see us
Fa Fa Đô2 La
Alive
Fa-Sol

Where are you now
La La La La
Where are you now
La La La La
Where are you now
La La La La
Was it all in my fantasy
Fa Sol La Sol La Sol-Fa-Fa
Where are you now
La La La La
Were you only imaginary
Fa Fa Sol Mi-Mi-Mi-Fa
Where are you now
La La La La
Atlantis
Fa-Rê-Đô

Under the sea
Fa-Đô2 Đô2 La
Under the sea
Fa-Đô2 Đô2 La-Sol
Where are you now
La La La La
Another dream
Fa-Mi-Rê Sib
The monsters running wild inside of me
Đô2 La-Đô2 La-Đô2 La Đô2-La Sol Sib
I’m faded
Rê Sib-La
I’m faded
Rê Sib-La

So lost, I’m faded
Fa-Mi Rê Sib-La
I’m faded
Rê Sib-Đô2
So lost, I’m faded
Fa-Mi Rê Sib-La
These shallow waters, never met
Fa Fa – Fa Fa-Rê Fa – Sol La
What I needed
Fa Fa Đô-La
I’m letting go
Fa Fa – Sol Mi
A deeper dive
Fa Mi-Rê Fa

Eternal silence of the sea
Fa-Fa-Sol Fa-Rê Fa Sol La
I’m breathing
Fa Đô2- La
Alive
Fa-Sol
Where are you now
La La La La-Rê2
Where are you now
La La La La-Rê2
Under the bright
Fa-Đô2 Đô2 La
But faded lights
Fa Đô2-Đô2 La

You’ve set my heart on fire
Fa Đô2 Đô2 La Fa Fa
Where are you now
Fa Đô2 Đô2 La
Where are you now
Fa Đô2 Đô2 Sol
*dạo (để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)
Fa Sol Fa Đô2 La
Mi Fa Sol Fa Sol Fa Đô2 La
Fa Sol Fa Đô2 La
Mi Fa Sol Fa Sol Fa Đô2 La

Where are you now
La La La La
Atlantis
Fa-Rê-Đô
Under the sea
Fa-Đô2 Đô2 La
Under the sea
Fa-Đô2 Đô2 La-Sol
Where are you now
La La La La
Another dream
Fa-Mi-Rê Sib

The monsters running wild inside of me
Đô2 La-Đô2 La-Đô2 La Đô2-La Sol Sib

I’m faded
Rê Sib-La
I’m faded
Rê Sib-La
So lost, I’m faded
Fa-Mi Rê Sib-La
I’m faded
Rê Sib-Đô2
So lost, I’m faded
Fa-Mi Rê Sib-La

Danh Mục

Sách Dành Riêng Cho Bạn

Đàn Lyre Molin Deer

Đàn Lyre Molin Deer

five-star
(193 đánh giá)

1.599.000 ₫

1.900.000 ₫

Bộ trống điện tử Konix

Bộ trống điện tử Konix

five-star
(195 đánh giá)

1.099.000 ₫

1.799.000 ₫

Đàn Ukulee Deviser UK

Đàn Ukulee Deviser UK

five-star
(166 đánh giá)

659.000 ₫

Các bài review sách khác