GIỚI THIỆU "giacmonho.com"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
giacmonho.com

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc ROD BOOKS A Store Rodbooks | Đọc sách hay là chết?
HVNET Company
info@rodbooks.com
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0911 402 114

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

LẠC TRÔI
4.3 (86.96%) 23 votes

LẠC TRÔI

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'LẠC TRÔI' ★★★★★

LẠC TRÔI

Người theo hương hoa mây mù giăng lối

Mi sol la la , la sol la re-mi

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi 

Rê2 mi2 sol2 mi2 rê2 , rê2 mi2 si sol mi

Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn

La la sol la rê2-mi2-rê2 , sol fa2-sol2 mi2 rê2 rê2 đô2 rê2 si2

Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi

Sol mi mi sol sol đô2 si la sol la 

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li,

Rê2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2-rê2-mi2 rê2-đô2-rê2

cánh hoa rụng rơi

Mi2 rê2 đô2 rê2

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng.

Mi sol la la, mi2 mi2 rê2 rê2 đô2 rê2 si 

Oh oh oh…

Đô2 si la…

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Rê2 mi2 sol2 mi2 la2 , mi2 mi2 mi2 rê2 rê2 mi2 mi2

Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

Rê2 mi2 la2 sol2 sol2 mi2 mi2 mi2 rê2 rê2 

Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

Rê2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 mi2 la 

Ta lạc trôi giữa trời.

Rê2 đô2 rê2 mi2 la

 

This hReview brought to you by the hReview Creator.

LẠC TRÔI

LẠC TRÔI

Người theo hương hoa mây mù giăng lối

Mi sol la la , la sol la re-mi

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi 

Rê2 mi2 sol2 mi2 rê2 , rê2 mi2 si sol mi

Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn

La la sol la rê2-mi2-rê2 , sol fa2-sol2 mi2 rê2 rê2 đô2 rê2 si2

Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi

Sol mi mi sol sol đô2 si la sol la 

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li,

Rê2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2-rê2-mi2 rê2-đô2-rê2

cánh hoa rụng rơi

Mi2 rê2 đô2 rê2

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng.

Mi sol la la, mi2 mi2 rê2 rê2 đô2 rê2 si 

Oh oh oh…

Đô2 si la…

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Rê2 mi2 sol2 mi2 la2 , mi2 mi2 mi2 rê2 rê2 mi2 mi2

Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

Rê2 mi2 la2 sol2 sol2 mi2 mi2 mi2 rê2 rê2 

Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

Rê2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 mi2 la 

Ta lạc trôi giữa trời.

Rê2 đô2 rê2 mi2 la

 

Danh Mục

Sách Dành Riêng Cho Bạn

Đàn Lyre Molin Deer

Đàn Lyre Molin Deer

five-star
(193 đánh giá)

1.599.000 ₫

1.900.000 ₫

Bộ trống điện tử Konix

Bộ trống điện tử Konix

five-star
(195 đánh giá)

1.099.000 ₫

1.799.000 ₫

Đàn Ukulee Deviser UK

Đàn Ukulee Deviser UK

five-star
(166 đánh giá)

659.000 ₫

Các bài review sách khác

FADED

FADED

BELLA CIAO

BELLA CIAO

 MEMORIES

MEMORIES

KISS THE RAIN

KISS THE RAIN

 HAPPY BIRTHDAY

HAPPY BIRTHDAY