GIỚI THIỆU "giacmonho.com"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
giacmonho.com

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc ROD BOOKS A Store Rodbooks | Đọc sách hay là chết?
HVNET Company
info@rodbooks.com
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0911 402 114

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

VONG TIỆN - TRẦN TÌNH LỆNH OST
4.3 (86.96%) 23 votes

VONG TIỆN - TRẦN TÌNH LỆNH OST

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'VONG TIỆN - TRẦN TÌNH LỆNH OST' ★★★★★

VONG TIỆN - TRẦN TÌNH LỆNH OST 

Theo tiếng sáo cô độc oán hận

Mi2 do2 la si sol mi

Mây đêm khuya không tan

La si do2 re2 sol la

Đúng sai đều qua không trở lại

Mi2 do2 la si la sol

Đã tỉnh sao có thể chỉ là hồi mộng

Fa sol la re2 do2 si la si

Trong hồng trần sao tránh khỏi được mất

Do2 re2 mi2 mi2 re2 la si sol la la2 sol2

Đao phong lạnh tràn đầy nhiệt huyệt

Do2 re2 mi2 sol2 re2 mi2

Núi cao sông dài

Re2 mi2 sol2 do2

Một tiếng cầm vang

Si do2 mi2 sol-la

Trần tình chưa tuyệt

Sol sol2 mi2 do2

Hoa lau trong nắng tựa như sương

Do2 re2 do2 mi2 sol2 la2

[ĐK]

Nguyện một bầu sinh tử bi thương tế thiếu niên

Do2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 re2 sol2 mi2

Ánh trăng tựa như xưa vẫn bâng khuâng

La si do2 la si la2 sol2 mi2

Chẳng bằng tiêu sái vượt biển sóng lớn

Re2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 do3 la2

Một khúc thiên nhai du dương

La2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 la2

Nguyện một bầu sinh tử bi thương tế thiếu niên

Do2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 re2 sol2 mi2

Ánh trăng tựa như xưa vẫn bâng khuâng

La si do2 la si la2 sol2 mi2

Chẳng bằng tiêu sái vượt biển sóng lớn

Re2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 do3 la2

Một khúc thiên nhai du dương

La2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 la2

This hReview brought to you by the hReview Creator.

VONG TIỆN - TRẦN TÌNH LỆNH OST

VONG TIỆN - TRẦN TÌNH LỆNH OST 

Theo tiếng sáo cô độc oán hận

Mi2 do2 la si sol mi

Mây đêm khuya không tan

La si do2 re2 sol la

Đúng sai đều qua không trở lại

Mi2 do2 la si la sol

Đã tỉnh sao có thể chỉ là hồi mộng

Fa sol la re2 do2 si la si

Trong hồng trần sao tránh khỏi được mất

Do2 re2 mi2 mi2 re2 la si sol la la2 sol2

Đao phong lạnh tràn đầy nhiệt huyệt

Do2 re2 mi2 sol2 re2 mi2

Núi cao sông dài

Re2 mi2 sol2 do2

Một tiếng cầm vang

Si do2 mi2 sol-la

Trần tình chưa tuyệt

Sol sol2 mi2 do2

Hoa lau trong nắng tựa như sương

Do2 re2 do2 mi2 sol2 la2

[ĐK]

Nguyện một bầu sinh tử bi thương tế thiếu niên

Do2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 re2 sol2 mi2

Ánh trăng tựa như xưa vẫn bâng khuâng

La si do2 la si la2 sol2 mi2

Chẳng bằng tiêu sái vượt biển sóng lớn

Re2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 do3 la2

Một khúc thiên nhai du dương

La2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 la2

Nguyện một bầu sinh tử bi thương tế thiếu niên

Do2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 re2 sol2 mi2

Ánh trăng tựa như xưa vẫn bâng khuâng

La si do2 la si la2 sol2 mi2

Chẳng bằng tiêu sái vượt biển sóng lớn

Re2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 do3 la2

Một khúc thiên nhai du dương

La2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 la2

Danh Mục

Sách Dành Riêng Cho Bạn

Đàn Ukulee Deviser UK

Đàn Ukulee Deviser UK

five-star
(166 đánh giá)

659.000 ₫

Bộ trống điện tử Konix

Bộ trống điện tử Konix

five-star
(195 đánh giá)

1.099.000 ₫

1.799.000 ₫

Đàn Lyre Molin Deer

Đàn Lyre Molin Deer

five-star
(193 đánh giá)

1.599.000 ₫

1.900.000 ₫

Các bài review sách khác